درباره ی ما

این شرکت سالها با ساخت قطعات فلزی مقره های بشقابی برای دیگر شرکت های  مقره سازی داخل کشور و نیز طراحی و ساخت قطعات چدنی و ریخته گری تبحر خود را در ساخت و تحویل این قطعات به نحو مطلوبی ارائه و در واقع از سازندگان معدود در کشور جهت این محصول به شمار می […]